Straipsniai

Informacija

Gamintojai

Kuro slėgio reguliatoriai

Šiuolaikiniuose dyzeliniuose varikliuose su Common rail kuro įpuškimo sistema kuro slėgio reguliatorius (dar kitaip vadinamas slėgio kontrolės vožtuvu) gali būti pritvirtintas ant aukšto slėgio kuro siurblio, arba ant aukšto slėgio kuro rezervuaro (slėgio akumuliatoriaus), kuris angliškai vadinamas „Common Rail“. Aukšto slėgio kuro rezervuaras (“rail‘as“) trumpais aukšto slėgio vamzdeliais yra sujungtas su common rail purkštukais. Slėgio reguliatoriaus paskirtis yra reguliuoti ir palaikyti pastovų kuro slėgį „rail‘e“. Taigi  "rail‘e " visuomet yra suslėgtas ir tiekimui į common-rail purkštukus paruoštas kuras, kuomet rail‘o slėgis krenta kuro slėgio daviklis perduoda signalą į automobilio kompiuterį ECU, pastarasis siunčia signalą į kuro slėgio reguliatorių ir atkuria reikiamą kuro slėgį. Automobilio kompiuteris ECU per kuro slėgio reguliatorių kontroliuoja kuro tiekimą iš aukšto slėgio siurblio į rail‘ą; jei slėgis tampa pernelyg didelis reguliatorius atsiveria ir grąžina kuro perteklių į baką ir atvirkščiai, kai slėgis nukrenta reguliatorius užsidaro taip pakeldamas kuro slėgį rail‘e.